Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych www
Seminaria z Filozofii Przyrody
Prof. Paweł Koteja „Chwycić Darwina za rogi. Laboratoryjne Eksperymenty ewolucyjne”.
26 marca 2009, foto: Adam Walanus

foto: Adam Walanus