Haydn 13, 14, 15, Capella Cracoviensis, Alessandro Moccia, Kościół św Katarzyny, 2018 06 21    ok. 100 zdjęć Home

1

2

3

Tomasz Sobaniec 4

Tomasz Sobaniec 5

6

7

8

9

Jacek Dumanowski altówka 10

11

12

13

Zofia Wojniakiewicz 14

15

16

Zofia Wojniakiewicz 17

Konrad Górka 18

Alessandro Moccia 19

Alessandro Moccia 20

Zofia Wojniakiewicz 21

Carles Valles fagot 22

Carles Valles fagot 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Alessandro Moccia 34

35

36

37

38

39

40

Carles Valles fagot 41

Carles Valles fagot 42

43

44

45

Jacek Dumanowski altówka 46

47

48

49

50

51

Carles Valles fagot 52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Alessandro Moccia 64

65

Alessandro Moccia 66

68

69

70

Alessandro Moccia 71

Alessandro Moccia 72

Alessandro Moccia 74

75

76

Alessandro Moccia 77

Alessandro Moccia 79

Alessandro Moccia 80

Alessandro Moccia 81

Alessandro Moccia 82

Alessandro Moccia 83

84

85

Alessandro Moccia 86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

Home