= klawisz Esc

Temperatura roczna względem (lokalnej) średniej z 1951-2020.
Klatki od roku do roku interpolowane.