Ks. Adam Boniecki MIC      50-lecie święceń kapłańskich, DA, św. Anny, 2010 05 29              Home

ks. Adam Boniecki


Strona główna Main page    Zdjęcia Photo