Stanisław Michno, Jubileusz 60-lecia pracy scenicznej. 2017 06 17    129 zdjęć SM - pokaz slajdów Próba 2015 Home
Teatr MIST Kociaku przyjeżdżaj, czyli Willas story, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay

Zofia Zarębianka, Bożena Gałczyńska-Szurek 1

Bożena Gałczyńska-Szurek 2

Grzegorz Stec 3

4

5

6

7

8

Monika Rutkowska 9

Monika Rutkowska 10

Monika Rutkowska 11

Monika Rutkowska 12

13

14

15

16

17

Monika Rutkowska 18

Monika Rutkowska 19

20

21

22

23

24

Stanisław Michno 25

26

27

28

29

30

31

32

Stanisław Michno 33

Stanisław Michno 34

35

Bożena Gałczyńska-Szurek 36

Stanisław Michno 37

Stanisław Michno, Bożena Gałczyńska-Szurek 38

Stanisław Michno 39

40

Zofia Zarębianka 41

42

43

44

45

Bożena Gałczyńska-Szurek 46

47

Stanisław Michno 48

49

50

51

Stanisław Michno 52

Stanisław Michno 53

Zofia Zarębianka 54

Zofia Zarębianka 55

56

57

58

59

Grzegorz Stec 60

Stanisław Stabro 61

Stanisław Stabro 62

63

64

65

66

Monika Rutkowska 67

68

Joanna Zach 69

Joanna Zach 70

Jagoda Kracik 71

Eugenia Malik 72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Gabriela Oberbek 84

Gabriela Oberbek 85

86

87

88

Joanna Zach 89

Stanisław Stabro, Zofia Zarębianka 90

Stanisław Stabro, Zofia Zarębianka 91

Stanisław Michno 92

93

Stanisław Michno 94

95

96

97

Monika Rutkowska 98

99

Jagoda Kracik 100

101

102

103

Ewa Nalepa 104

Ewa Nalepa 105

Ewa Nalepa 106

107

108

109

Ewa Nalepa, Stanisław Michno 110

111

112

113

114

Dorota Nalepka, Stanisław Michno 115

116

117

Dorota Nalepka, Stanisław Michno 118

119

120

Zofia Zarębianka 121

Dorota Nalepka 122

123

124

Zofia Zarębianka, Stanisław Michno 125

126

127

128

129

Home