Ks. prof. Michał Heller, dr hc UJ 2012 05 12 Zdjęcia ks. profesora, 2004, 2008-2012 UJ Home

prof. Andrzej Staruszkiewicz

prof. Władysław Stróżewski

prof. Wojciech Nowak


prof. Andrzej Staruszkiewicz

prof. Karol Musioł

prof. Andrzej Staruszkiewicz


prof. Wojciech Nowak

prof. Karol Musioł


prof. Karol Musioł

prof. Andrzej Staruszkiewicz

Ks. prof. Michał Heller

Ks. prof. Michał Heller

Ks. prof. Michał Heller


prof. Jan Woleński

prof. Krzysztof Maślanka

prof. Józef Mitka

prof. Andrzej Białas

prof. Krzysztof Maślanka

dr Magdalena Senderecka

prof. Jan Woleński

prof. Jan Woleński

Strona główna Main page Home     Zdjęcia Photo    Wydarzenia Events