Władysław Bartoszewski, Kraków 28 listopada 2008

Władysław Bartoszewski

Red. Henryk Woźniakowski
Henryk Woźniakowski

Władysław Bartoszewski

Władysław Bartoszewski

Władysław Bartoszewski

Władysław Bartoszewski

Władysław Bartoszewski

Red. Stefan Wilkanowicz
Władysław Bartoszewski

Karol Tarnowski

Władysław Bartoszewski

Władysław Bartoszewski

Henryk Woźniakowski

Władysław Bartoszewski

Strona główna