Claus Kiefer PAU, Komisja Filozofii Nauk, Kraków, 2013 03 25
Professor of Theoretical Physics, University of Cologne, Does Time Exist at the Most Fundamental Level? Home

Claus Kiefer

Claus Kiefer

Claus Kiefer

Claus Kiefer

Claus Kiefer

Michał Heller

Kacper Zalewski

Michał Heller

Michał Kokowski

Claus Kiefer

Michał Kokowski

Claus Kiefer, Michał Heller

Michał Heller

Strona główna Main page Home     Zdjęcia Photo    Wydarzenia Events