Gala Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, ICE, 2018 06 09    ok. 90 zdjęć Home

Wojciech Bonowicz 1

2

Wojciech Bonowicz 3

Wojciech Bonowicz 4

5

6

7

8

Jerzy Illg 9

Wojciech Bonowicz 10

Katarzyna Kubisiowska 11

Krystyna Krynicka 12

13

Stanisław Michno 14

15

Krystyna Krynicka 16

Katarzyna Kubisiowska 17

Katarzyna Kubisiowska 18

Teresa Walas 19

20

Julia Fiedorczuk 21

Wojciech Bonowicz 22

Wojciech Bonowicz 23

Teresa Walas 24

Krystyna Krynicka, Olga Brzezińska 25

Wojciech Bonowicz 26

Krystyna Krynicka, Olga Brzezińska 27

Natalia Malek 28

Ilona Witkowska 29

30

Katarzyna Kubisiowska 31

Barbara Rusinek 32

Marcin Sendecki 33

34

Michał Rusinek 35

36

Wojciech Bonowicz 37

Julia Fiedorczuk 38

39

40

41

42

43

Teresa Walas 44

Teresa Walas 45

46

Dorota Walczak-Delanois 47

Justyna Czechowska 48

Justyna Czechowska 49

Justyna Czechowska 50

Justyna Czechowska 51

Teresa Walas 52

Justyna Czechowska 53

Jan Peszek 54

55

Jan Peszek 56

Abel Murcia Soriano 57

58

Julia Fiedorczuk, Abel Murcia Soriano 59

60

Michał Rusinek, Julia Fiedorczuk 61

Jan Peszek 62

Julia Fiedorczuk 63

64

65

Ilona Witkowska, Julia Fiedorczuk 66

67

Joanna Orska 69

Joanna Orska 70

Wojciech Bonowicz 71

72

Katarzyna Kubisiowska 73

74

75

76

Elina Garanča 77

Elina Garanča 78

79

80

81

Elina Garanča 82

Elina Garanča 83

Abel Murcia Soriano 84

Katarzyna Kubisiowska 85

Joanna Orska 86

Justyna Czechowska, Michał Rusinek 87

88

Home