19. Dni Tischnerowskie, Collegium Novum, 1100 2019 03 28    ok. 50 zdjęć 30 29 27 Home
Marek Drwięga, Adam Workowski, Wojciech Załuski, Maria Karolczak

1

2

3

4

Marek Drwięga 5

Wojciech Bonowicz 6

7

8

Jolanta Kogut 9

10

Maria Karolczak 11

12

13

14

15

16

Rektor Wojciech Nowak 17

Rektor Wojciech Nowak 18

19

20

21

Marek Drwięga, Wojciech Załuski 22

23

Maria Karolczak 24

Wojciech Załuski 25

26

Adam Workowski 27

Marek Drwięga 28

Maria Karolczak 29

Wojciech Załuski 30

Adam Workowski 31

Maria Karolczak 32

Marek Drwięga 33

Marek Drwięga 34

Adam Workowski 35

Marek Drwięga 36

Marek Drwięga 37

38

Maria Karolczak 39

Wojciech Bonowicz 40

41

42

43

44

45

46

18:25
47

Home