19. Dni Tischnerowskie, 2019 03 29    ok. 70 zdjęć 30 28 27 Home
Akademia Sztuk Teatralnych, Instytut Myśli Józefa T.
Robert Więckiewicz, Agnieszka Foryś, Wojciech Bonowicz

Robert Więckiewicz 2

Wojciech Bonowicz 3

4

Agnieszka Foryś 5

Agnieszka Foryś 6

Agnieszka Foryś 7

8

9

Agnieszka Foryś 10

Wojciech Bonowicz 11

Agnieszka Foryś 12

Wojciech Bonowicz 13

Robert Więckiewicz 14

Robert Więckiewicz 15

Wojciech Bonowicz 16

Wojciech Bonowicz 17

Agnieszka Foryś 18

Robert Więckiewicz 19

Wojciech Bonowicz 20

Wojciech Bonowicz 21

22

23

24

25

Wojciech Bonowicz 26

Agnieszka Foryś 27

28

29

30

31

Jerzy Illg 32

33

Wojciech Bonowicz 34

Agnieszka Foryś 35

Agnieszka Foryś 36

37

38

39

Jerzy Illg 40


41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Home