Zjazd Klubów Tygodnika Powszechnego Kraków, Herbewo 2023 11 10    Home 
piątek, sobota, niedziela, streszczenie

1 3 10 sekund. Na klawiaturze A, albo ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

Joanna Rózga 1

Alfred Wierzbicki, Zofia Zarębianka 2

3

4

Adam Boniecki 5

Andrzej Perzyński 6

Krystyna Szeptycka 7

8

Piotr Magosz 9

Katarzyna Witkowiak 10

Adam Boniecki, Joanna Rózga 11

12

13

Alfred Wierzbicki, Zofia Zarębianka 14

Alfred Wierzbicki, Zofia Zarębianka 15

Genowefa Malik 16

Marcin Pera 17

Adam Boniecki, Genowefa Malik 18

Dorota Nalepka 19

Dorota Nalepka, Adam Boniecki 20

Dorota Nalepka 21

22

Kazimierz Urbańczyk 23

Adam Boniecki 24

Adam Boniecki, Paweł Stachowiak, Kazimierz Urbańczyk 25

Adam Boniecki, Paweł Stachowiak 26

Adam Boniecki 27

Adam Boniecki 28

Adam Boniecki 29

Stanisław Kracik 30

31

Adam Boniecki 32

Adam Boniecki 33

Karol Tarnowski 34

Adam Walanus, Bożena Ostrowska 35

Katarzyna Witkowiak 36

37

Joanna Rózga 38

Stanisław Matusik 39

40

Bożena Urbańczyk 41

Marcin Pera 42

Bożena Urbańczyk 43

Adam Boniecki 44

45

Adam Boniecki, Paweł Stachowiak 46

Adam Boniecki 47

Karol Tarnowski 48

Karol Tarnowski 49

Kazimierz Urbańczyk 50

Adam Boniecki 51

Adam Boniecki 52

Maryla Rutkowska 53

54

55

Kazimierz Urbańczyk, Bożena Urbańczyk 56

Stanisław Kracik 57

Adam Boniecki 58

Paweł Stachowiak 59

Adam Boniecki 60

61

Anna Niżegorodcew 62

Zofia Zarębianka 63

64

65

Bożena Urbańczyk 66

67

Małgorzata Jasionek 68

69

70

Jacek Ślusarczyk 71

Małgorzata Jasionek 72

Adam Boniecki, Paweł Stachowiak 73

74

Alfred Wierzbicki 75

Karol Tarnowski 76

77

Andrzej Perzyński, Joanna Rózga, Jacek Ślusarczyk 78

Jolanta Laudańska-Łukowicz, Karol Tarnowski 79

Jolanta Laudańska-Łukowicz, Karol Tarnowski 80

81

Stanisław Struś 82

Adam Boniecki 83

Alfred Wierzbicki, Karol Tarnowski 84

Alfred Wierzbicki, Karol Tarnowski 85

86

Arkadiusz Lechowski, Jacek Ślusarczyk, Andrzej Perzyński 87

88

Dorota Nalepka, Karol Tarnowski 89

Dorota Nalepka, Karol Tarnowski 90

Bożena Ostrowska, Alfred Wierzbicki 91

Bożena Ostrowska, Alfred Wierzbicki 92

Jolanta Laudańska-Łukowicz 93

94

Adam Boniecki, Bożena Ostrowska 95

Adam Boniecki, Bożena Ostrowska 96

Adam Boniecki, Karol Tarnowski 97

Adam Boniecki, Karol Tarnowski 98

Adam Boniecki, Bożena Ostrowska 99

Adam Boniecki, Bożena Ostrowska 100

101

Jacek Ślusarczyk 102

Marcin Pera, Piotr Magosz 103

Dorota Nalepka, Karol Tarnowski 104

Dorota Nalepka, Karol Tarnowski 105

106

Adam Boniecki 107

Adam Boniecki, Dorota Nalepka 108

Adam Boniecki, Jacek Ślusarczyk 109

Adam Boniecki, Jacek Ślusarczyk 110

Andrzej Perzyński, Adam Boniecki 111

112

113

114

115

Adam Boniecki, Dorota Nalepka 116

Adam Boniecki, Dorota Nalepka 117

Adam Boniecki, Dorota Nalepka 118

Katarzyna Witkowiak, Adam Boniecki, Dorota Nalepka 119

Adam Boniecki 120

121

sobota


Powrót na górę strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl