Jacek Woźniakowski, 2018 11 30    niemal 100 zdjęć 2017 2015 Home
"W szóstą rocznicę śmierci prof. Jacka Woźniakowskiego będziemy się modlić w Jego intencji i w intencji spraw Jemu bliskich w kościele św. Marka w Krakowie, którą odprawi ks. prof. Robert Woźniak. Potem zapraszamy na ul. Pijarską 5, gdzie pod tablicą pamiątkową zapalimy świece. Róża Thun, Henryk Woźniakowski"

1

2

3

ks. prof. Robert Woźniak 4

ks. prof. Robert Woźniak 5

6

7

8

9

10

11

12

Danuta Węgiel 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Karol Tarnowski, Adam Zagajewski 25

26

Tadeusz Syryjczyk 27

Karol Tarnowski 28

Róża Thun 29

Adam Zagajewski 30

Adam Zagajewski 31

Tadeusz Syryjczyk 32

33

Henryk Woźniakowski 34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Maciej Plewiński 44

45

46

47

48

49

50

51

ks. prof. Robert Woźniak 52

ks. prof. Robert Woźniak 53

54

Róża Thun 55

56

Adam Zagajewski 57

Teresa Walas 58

Adam Zagajewski 59

Henryk Woźniakowski 60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Teresa Walas, Adam Zagajewski 80

Henryk Woźniakowski, ks. prof. Robert Woźniak 81

82

83

84

Teresa Walas 85

86

87

88

Róża Thun 89

Home