PAU Komisjia Paleogeografii Czwartorzędu, 2011 02 18
Dr hab. Mirosław Makohonienko, Klimat, szata roślinna i krajobraz kulturowy północno-wschodnich Chin w holocenie. Przemiany środowiskowe i zjawiska kulturowe między wschodem a zachodem kontynentu euroazjatyckiego Home

Prof. Zuchiewicz

Prof. Witold Zuchiewicz (w środku)

Prelegent z prowadzącym obrady prof. S.W. Alexandrowiczem
Makohonienko, Alexandrowicz

Dr Anna Budek, prof. Kazimierz Klimek
Dr Anna Budek, prof. Kazimierz Klimek

Prof. Bolesław Ginter
Prof. Bolesław Ginter

Dr hab. Maria Lityńska-Zając
Maria Lityńska-Zając

Mgr Katarzyna Korzeń
Mgr Katarzyna Korzeń

Dr Renata Stachowicz-Rybka
Dr Renata Stachowicz-Rybka

Dr Aldona Mueller-Bieniek
Aldona Mueller-Bieniek

Dr hab. Mirosław Makohonienko
Dr hab. Mirosław Makohonienko

Prof. Kazimierz Klimek
prof. Kazimierz Klimek

Dr hab. Zbigniew Śnieszko
dr hab. Zbigniew Śnieszko

Prof. Jan Machnik
Prof. Jan Machnik

Prof. Kazimierz Szczepanek
Prof. Kazimierz Szczepanek

Dr Halina Dobrzańska
Dr Halina Dobrzańska

Dr Agnieszka Wacnik
Dr Agnieszka Wacnik

Prof. Krystyna Wasylikowa
Prof. Krystyna Wasylikowa

Dr Agnieszka Wacnik

Strona główna Main page Zdjęcia Photo