Czy wszechświat wyjaśnia się wszechświatem?
Ks. prof. dr hab. Michał Heller
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych [...], Nauka i Wielkie Pytania [...], Kraków, 2010 03 10 foto: Adam Walanus

Michał Heller Michał Heller Michał Heller Michał Heller Michał Heller

foto: Adam Walanus