Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata, Timothy Garton Ash, deRevo, Bracka, 2018 04 17    ok. 30 zdjęć Home
Janusz A. Majcherek i Henryk Woźniakowski prowadzenie: Przemysław Skrzyński

Henryk Woźniakowski 1

Jacek Romanowski 2

3

Przemysław Skrzyński 4

Przemysław Skrzyński 5

Henryk Woźniakowski 6

Janusz A. Majcherek 7

8

9

Jacek Romanowski 10

Janusz A. Majcherek 11

12

Janusz A. Majcherek 13

Janusz A. Majcherek 14

15

Janusz A. Majcherek 16

17

18

Henryk Woźniakowski 19

Janusz A. Majcherek 21

Jolanta Kogut 22

Janusz A. Majcherek 23

24

Jolanta Kogut 25

26

Przemysław Skrzyński 27

28

29

Home