Sigismondo, Capella Cracoviensis, Teatr Słowackiego, 2020 01 28 Home
Franco Fagioli, Francesca Chiejina, Kenneth Kellogg, Pablo Bemsch, Marzena Lubaszka, Bartosz Gorzkowski, Jan Tomasz Adamus

Franco Fagioli 1

Franco Fagioli 2

Marzena Lubaszka 3

Marzena Lubaszka 4

5

6

Franco Fagioli, Pablo Bemsch 7

8

9

Francesca Chiejina 10

Francesca Chiejina 11

Francesca Chiejina 12

Francesca Chiejina 13

Francesca Chiejina 14

Francesca Chiejina 15

Francesca Chiejina 16

Francesca Chiejina 17

Francesca Chiejina 18

Francesca Chiejina 19

Kenneth Kellogg 20

21

Francesca Chiejina 22

23

Francesca Chiejina 24

25

26

27

28

Pablo Bemsch 29

Franco Fagioli 30

Pablo Bemsch 31

32

33

34

Franco Fagioli 35

Francesca Chiejina 36

Kenneth Kellogg, Pablo Bemsch 37

Kenneth Kellogg, Pablo Bemsch 38

Kenneth Kellogg 39

Kenneth Kellogg 40

Kenneth Kellogg 41

Kenneth Kellogg 42

Kenneth Kellogg 43

Francesca Chiejina, Kenneth Kellogg 44

Francesca Chiejina, Kenneth Kellogg 45

Francesca Chiejina, Kenneth Kellogg 46

Francesca Chiejina 47

Francesca Chiejina, Pablo Bemsch 48

Francesca Chiejina, Pablo Bemsch 49

Francesca Chiejina, Pablo Bemsch 50

51

52

53

Marzena Lubaszka 54

Marzena Lubaszka 55

Marzena Lubaszka, Franco Fagioli 56

Marzena Lubaszka, Franco Fagioli 57

Marzena Lubaszka 58

Franco Fagioli 59

Franco Fagioli 60

Marzena Lubaszka 61

62

Franco Fagioli 63

Franco Fagioli 64

Franco Fagioli 65

Franco Fagioli 66

Pablo Bemsch, Franco Fagioli 67

Marzena Lubaszka, Francesca Chiejina 68

Francesca Chiejina, Marzena Lubaszka 69

70

71

72

73

74

76

77

78

79

80

81

82

Bartosz Gorzkowski 83

Robert Bachara 85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl