Człowiek i Wszechœwiat Kraków, Ignatianum, 2012 06 23 Home
The Templeton Foundation, Akademia Ignatianum, Andriej A. Grib, Krzysztof A. Meissner, Michał Heller, George Coyne

Andriej A. Grib
Andriej A. Grib

Andriej A. Grib

Krzysztof J. Pawłowski
Krzysztof J. Pawłowski

Robert Janusz
Robert Janusz

Andriej A. Grib

Małgorzata GłódŸ
Małgorzata GłódŸ

Andriej A. Grib

Krzysztof A. Meissner
Krzysztof A. Meissner

Krzysztof A. Meissner

Krzysztof A. Meissner

Krzysztof A. Meissner

Krzysztof A. Meissner

Krzysztof J. Pawłowski

Krzysztof A. Meissner

Michał Heller
Michał Heller

Michał Heller

Andrzej Staruszkiewicz
Andrzej Staruszkiewicz

Michał Heller

Andrzej Staruszkiewicz

Justyna Figas-Skrzypulec
Justyna Figas-Skrzypulec

Piotr Urbańczyk
Piotr Urbańczyk

Michał Kokowski
Michał Kokowski

Michał Heller i Andrzej Staruszkiewicz

Justyna Figas-Skrzypulec

Michał Heller

George Coyne
George Coyne

George Coyne

George Coyne

Teresa Obolevich
Teresa Obolevich

Teresa Obolevich

Małgorzata GłódŸ

George Coyne

Robert Janusz

George Coyne

Strona główna Main page Home Zdjęcia PhotoWydarzenia Events