PERSPEKTYWY ROZWOJU UNII EUROPEJSKIEJ, 2018 10 05    170 photos -2- Home
XVIII konferencja z cyklu: Rola Koœcio³a katolickiego w procesie integracji europejskiej
Miêdzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

1

2

bp prof. Tadeusz Pieronek
bp prof. Tadeusz Pieronek 3

4

5

ks. Kazimierz Sowa
ks. Kazimierz Sowa 6

dr Janusz Lewandowski
dr Janusz Lewandowski 7

Jacques Santer
Jacques Santer 8

9

10

11

12

prof. Hanna Suchocka
prof. Hanna Suchocka 13

14

red. Henryk WoŸniakowski
15

16

17

bp. Piotr Jarecki
bp. Piotr Jarecki 18

19

20

21

22

bp prof. Tadeusz Pieronek 23

dr Janusz Lewandowski 24

dr Janusz Lewandowski 25

prof. dr Thomas Sternberg
prof. dr Thomas Sternberg 26

Jacek Krupa
Jacek Krupa 27

Jacek Krupa 28

29

Kai Wynands
Kai Wynands 30

dr Ivan Štefanec
dr Ivan Štefanec 31

Kai Wynands 32

Kai Wynands 33

Janusz Jankowiak
Janusz Jankowiak 34

dr Ivan Štefanec 35

dr Ivan Štefanec 36

Janusz Jankowiak 37

38

ks. Kazimierz Sowa 39

bp. Piotr Jarecki 40

bp. Piotr Jarecki 41

bp. Piotr Jarecki 42

43

Julia Pitera
Julia Pitera 44

45

46

47

ks. Kazimierz Sowa 48

49

dr hab. Katarzyna Pisarska
dr hab. Katarzyna Pisarska 50

dr hab. Katarzyna Pisarska 51

bp Rimantas Norvila
bp Rimantas Norvila 52

53

Željana Zovko
Željana Zovko 54

Željana Zovko 55

dr hab. Katarzyna Pisarska 56

Julia Pitera 57

ks. Kazimierz Sowa 58

59

dr hab. Katarzyna Pisarska 60

Jacques Santer 61

Željana Zovko 62

Mariia Mykolaivna Ionova
Mariia Mykolaivna Ionova 63

64

dr hab. Katarzyna Pisarska 65

Jacques Santer 66

Željana Zovko 67

Željana Zovko 68

Mariia Mykolaivna Ionova 69

Željana Zovko 70

Mariia Mykolaivna Ionova 71

Željana Zovko 72

dr hab. Katarzyna Pisarska 73

dr hab. Katarzyna Pisarska 74

75

Jacques Santer 76

77

Jacques Santer 78

79

ks. prof. Wojciech Zyzak 80

81

82

ks. prof. Wojciech Zyzak
ks. prof. Wojciech Zyzak 83

84

85

87

86

88

89

90

Urszula Gacek
Urszula Gacek 91

Urszula Gacek 92

prof. Hanna Suchocka 93

Urszula Gacek 94

prof. Hanna Suchocka 95

Nuria Díaz Abad
Nuria Díaz Abad 96

dr hab. W³odzimierz Wróbel
dr hab. W³odzimierz Wróbel 97

Nuria Díaz Abad 98

dr hab. W³odzimierz Wróbel 99

prof. Zoltán Fleck
prof. Zoltán Fleck 100

101

dr hab. W³odzimierz Wróbel 102

prof. Zoltán Fleck 103

104

prof. Zoltán Fleck 105

106

prof. Zoltán Fleck 107

prof. Hanna Suchocka 108

109

110

111

Julia Pitera 112

113

Koœció³ œw Barbary, Kraków 114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

bp. prof. dr hab. Jan Kopiec 140

141

142

143

144

bp. prof. dr hab. Jan Kopiec 145

bp. prof. dr hab. Jan Kopiec 146

147

ks. Adam Boniecki 148

149

bp. prof. dr hab. Jan Kopiec 150

151

ks. Adam Boniecki 152

bp. prof. dr hab. Jan Kopiec 153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

- 2 -

Home