PERSPEKTYWY ROZWOJU UNII EUROPEJSKIEJ, 2018 10 06    120 photos -1- Home
XVIII konferencja z cyklu: Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Róża Thun
Róża Thun 2

4

Urszula Gacek
Urszula Gacek 5

Róża Thun, Urszula Gacek 6

prof. Zoltán Fleck 7

Julia Pitera 8

Jacques Santer 9

Julia Pitera
Julia Pitera 10

Julia Pitera 11

Róża Thun 12

Jacek Krupa 13

14

15

Urszula Gacek 16

Michał Parocki, Julia Pitera 17

Julia Pitera 18

ks. prof. Wojciech Zyzak
ks. prof. Wojciech Zyzak 19

Jerzy Fedorowicz
Jerzy Fedorowicz 20

21

22

Bogdan Klich
Bogdan Klich 23

Bogdan Klich 24

25

bp. Piotr Jarecki
bp. Piotr Jarecki 26

Falk Altenberger
Falk Altenberger 27

28

ks. Kazimierz Sowa 29

Prof. dr hab. Maria Kłańska, Andrzej Tombiński 30

Prof. dr hab. Maria Kłańska 31

32

33

red. Henryk Woźniakowski
red. Henryk Woźniakowski 34

Elżbieta Bieńkowska
Elżbieta Bieńkowska 35

Nuria Díaz Abad 36

37

38

Elżbieta Bieńkowska 39

prof. Hanna Suchocka
prof. Hanna Suchocka 40

Jacek Krupa
Jacek Krupa 41

Elżbieta Bieńkowska 42

ks. prof. Wojciech Zyzak 43

dr hab. Katarzyna Pisarska 45

red. Henryk Woźniakowski 46

47

48

bp prof. Tadeusz Pieronek, Donald Tusk 49

Donald Tusk 50

Donald Tusk 51

Donald Tusk 52

Donald Tusk 53

Donald Tusk 54

Donald Tusk 55

Donald Tusk 56

Donald Tusk 57

58

Donald Tusk 59

60

Donald Tusk 61

Donald Tusk 62

63

Donald Tusk 64

Donald Tusk 65

66

67

dr Jan Olbrychtdr Jan Olbrycht 68

Bogdan Klich 69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

bp. Piotr Jarecki 80

dr Jan Olbrycht 81

ks. prof. Wojciech Zyzak 82

Donald Tusk 83

85

Michał Parocki, Donald Tusk 86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

98

99

red. Henryk Woźniakowski, Donald Tusk 100

red. Henryk Woźniakowski, Donald Tusk 101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

prof. Hanna Suchocka 114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

Home