Kraków z Kopca Krakusa 2012 04 08 Home

Panorama, lewa część pełny format, 100% .jpg

Panorama, prawa część pełny format, 100% .jpg

Wawel pełny format, 100% auto .jpg

Dom Ohrensteina

Św. Katarzyna pełny format, 100% .jpg

Kościół Bożego Ciała pełny format, 100% .jpg

Kościół Św. Piotra i Pawła pełny format, 100% .jpg

Bazylika Mariacka pełny format, 100% .jpg

Kościół Jezuitów

Manggha i Skałka (między nimi niewidoczna Wisła)

Norbertanki, Salwator

Balon i Radar

Akademia Muzyczna, na horyzoncie Kościół w Smardzowicach (18.5 km, azymut 336.8°),
bliżej, po prawej Kościół w Korzkwi (15.1 km, azymut 338.8°)

Smardzowice Korzkiew

Opera, Ogród Botaniczny i Instytut Botaniki PAN

Kładka

Krakowska Akademia

Kościół Św. Benedykta
Kościół Św. Benedykta

Droga do Huty

Łęg

Opactwo Cystersów w Mogile

Kopiec Wandy, po lewej

Kopiec Wandy (8,6 km)

Krzesłąwice, Kościół MB (9 km, azymut 50°), bliżej krzyż Kościoła przy Bulwarowej, jeszcze bliżej, w prawo wieża Kościoła na Teatralnym

Kościół NSNMP, Półłanki 100 (6 km, azymut 85°)

pełny format, 100% .jpg

Brzezie, Kościół (20.5 km, 107.0°)


Bieżanów, Kościół Narodzenia NMP (6 km, azymut 113.5°)

Nowy Bieżanów, Kościół Św.Rodziny (5.0 km 120.5°)

Kosocice, Kościół (5.3 km 155.6°)

Świątniki Górne (11.5 km, 182°)

Mogilany (12 km, 204°)

Góra Borkowska, Kościół MBZ (4 km, azymut 215°), po prawej Łagiewniki

Łagiewniki (2.5 km, azymut 218°), dalej Kościół przy Kostrzewskiego róg Zagaje (5.5 km)

Skotniki, Wieża ciśnień (7 km, azymut 239°)

Pychowice, Kościół (5 km, azymut 266°)

Liszki (Kościół, 14 km, azymut 270°) pełny format, 100% .jpg

Kameduli (8.5 km, azymut 276°), bliżej maszt na Krzemionkach

Kościół MBNP, ul. Zamoyskiego (1.2 km 279.7°)

Przegorzały (6.7 km 279.8°)
Przegorzały z Kopca Krakusa

Kościół, ul. Pawlickiego (3.0 km 281.4°)

Morawica, Kościół (15 km, azymut 287°)

Kopiec Kościuszki (5 km, azymut 292 °)

Mydlniki, Kościół MBNP (9.5 km, azymut 302°)

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events