Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych www
Seminaria z Filozofii Przyrody
7 maja 2009, foto: Adam Walanus

Wykładowca notuje w 4-tym wymiarze (towarzyszy temu zielonkawa poświata promieniowania Czerenkowa)

foto: Adam Walanus