Teresa Budzisz-Krzyżanowska

przygotowuje się do czytania wierszy Barbary Komorowskie w Teatrez Stygmator, Kraków 27 października 2007, patrz