Dług, Teatr Nowy Proxima, Jan Klata, Krakowska 41, 2019 09 18    ok. 30 zdjęć Home
Marcin Czarnik, Małgorzata Gorol, Bartosz Bielenia, Monika Frajczyk

1

2

Marcin Czarnik 3

5

Małgorzata Gorol 6

Bartosz Bielenia, Monika Frajczyk, Małgorzata Gorol 7

Bartosz Bielenia, Monika Frajczyk, Małgorzata Gorol 8

Marcin Czarnik 9

Bartosz Bielenia 10

11

12

Bartosz Bielenia 13

Monika Frajczyk, Bartosz Bielenia 14

15

Bartosz Bielenia 16

Bartosz Bielenia 17

Marcin Czarnik 18

Marcin Czarnik 19

Bartosz Bielenia 20

21

Bartosz Bielenia 22

Małgorzata Gorol 23

Bartosz Bielenia, Monika Frajczyk, Marcin Czarnik 24

Monika Frajczyk 25

Monika Frajczyk 26

Bartosz Bielenia 27

Bartosz Bielenia 28

29

Home