Zjazd Klubów Tygodnika Powszechnego, Herbewo, 2019 10 13    ok. 130 zdjęć Home

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

co to za góry?
18

19

20

21

22

Maria Wędzony-Skwarnicka 23

24

25

26

27

Stanisław Kracik 28

29

30

Dorota Nalepka 31

32

33

34

Mirosław Chmiel 35

Barbara NiedŸwiecka 36

37

38

39

40

41

42

43

44

Dorota Nalepka 45

Dorota Nalepka 46

47

48

49

50

Adam Boniecki 51

52

53

54

55

56

57

58

59

Andrzej Barański 60

Andrzej Barański 61

62

63

Stanisław Matusik 64

65

Adam Boniecki, Andrzej Barański 66

Adam Boniecki, Andrzej Barański 67

68

69

70

Hanna Dmochowska 71

Andrzej Barański 72

73

74

75

Adam Boniecki 76

Adam Boniecki 77

Adam Boniecki 78

Marcin Pera 79

80

Adam Boniecki 81

Adam Boniecki 82

84

85

Anna Dziurdzikowska 86

87

88

Wiesław Macek 89

90

91

92

93

94

Maria Wędzony-Skwarnicka 95

Maria Wędzony-Skwarnicka 96

Genowefa Malik 97

98

99

100

101

102

103

Adam Boniecki 104

105

106

107

Stanisław Kracik 108

109

Mirosław Chmiel 110

111

112

113

114

115

Dorota Nalepka 116

117

Anna Dziurdzikowska 118

119

120

121

122

Róża Thun 123

Róża Thun 124

Róża Thun 125

Róża Thun 126

127

Róża Thun 128

Róża Thun 129

Róża Thun 130

Róża Thun 131

Róża Thun 132

133

134


135

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl