Schinkel Kamieniec Ząbkowicki 2021 05 12 Home
Pałac Marianny Orańskiej

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

Dawny kościół ewangelicki
1

2

3

Kościół Wniebowzięcia
4

Karl Friedrich Schinkel

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Powrót na górę Strony ↑
Home, adamwalanus.pl