Grzegorz Gauden, Universitas, Auditorium Maximum UJ, 2019 10 11    ok. 160 zdjęć Home
Lwów - kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918

1

Jan Woleński 2

Grzegorz Gauden 3

4

5

Andrzej Nowakowski 6

7

Jan Woleński 8

Jan Widacki 9

Grzegorz Gauden 10

11

12

13

14

Adam Zagajewski 15

Adam Zagajewski 16

17

Adam Michnik, Adam Zagajewski 18

Adam Michnik, Adam Zagajewski 19

Adam Michnik, Adam Zagajewski 20

21

22

23

Jan Woleński 24

25

26

27

28

29

30

31

Adam Zagajewski 32

Krystyna Zachwatowicz 33

Krystyna Zachwatowicz 34

Krystyna Zachwatowicz 35

Adam Michnik, Krystyna Zachwatowicz 36

37

38

Krystyna Zachwatowicz 39

Adam Michnik 40

41

42

Adam Michnik 43

Ryszard Nycz 44

45

Maria Anna Potocka 46

47

48

49

Maria Anna Potocka 50

51

52

53

54

55

Jerzy Zdrada 56

Maria Woleńska 57

Maria Woleńska 58

59

Dorota Nalepka 60

61

Maria Anna Potocka, Adam Michnik 62

63

Paweł Próchniak 64

65

Maria Woleńska 66

67

68

69

70

71

72

Joachim Russek 73

74

Maria Anna Potocka, Jan Woleński 75

Maria Anna Potocka, Jan Woleński 76

77

Andrzej Romanowski 78

Basil Kerski 79

Maria Woleńska 80

81

82

Adam Zagajewski 83

84

85

Adam Michnik, Adam Zagajewski 86

Adam Michnik, Adam Zagajewski 88

89

Grzegorz Gauden 90

91

Grzegorz Gauden 92

Henryk Woźniakowski 93

94

95

96

97

Andrzej Romanowski 98

Adam Michnik 99

Adam Michnik 100

Henryk Woźniakowski 101

Adam Zagajewski 102

103

Grzegorz Gauden 104

105

Elżbieta Jogałła 106

Elżbieta Jogałła 107

108

109

Grzegorz Gauden 110

111

Jan Woleński 112

Jan Woleński 113

Jan Woleński 114

Elżbieta Wittlin-Lipton 115

116

117

Krystyna Zachwatowicz 118

Krystyna Zachwatowicz 119

Grzegorz Gauden 120

122

Grzegorz Gauden 123

Maria Anna Potocka 124

Maria Anna Potocka 125

Maria Anna Potocka 126

Grzegorz Gauden 127

Adam Michnik 128

129

130

131

132

133

Elżbieta Jogałła 134

135

Andrzej Brzeziecki 136

137

138

Grzegorz Gauden 139

140

Elżbieta Wittlin-Lipton 141

Elżbieta Wittlin-Lipton 142

Łukasz Tischner 143

Dominika Kozłowska 144

Dorota Nalepka 145

Adam Michnik, Dorota Nalepka 146

Ireneusz Czubak 147

148

149

Joachim Russek 150

151

152

Adam Zagajewski 153

Adam Zagajewski 154

155

Michał Olszewski 156

Łukasz Tischner 157

158

Michał Olszewski 159

160

Adam Zagajewski 161

Krystyna Zachwatowicz 163

Adam Zagajewski 164

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl