VII Zjazd Klubów „Tygodnika Powszechnego”, Kraków, 2018 10 15    30 zdjęć Dzień 1 Dzień 1 koniec Dzień 2 Home
Instytut Myśli Józefa Tischnera

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Home