prof. Halina Grzymała-Moszczyńska, dr hab. Dorota Nalepka, Przybysze w naszych miejscach: Jak być przybyszem, a jak być gospodarzem, Krakowski Klub Tygodnika Powszechnego, Herbewo, 2017 12 03    ok. 80 zdjęć Home

2

3

4

5

6

Anna Dziurdzikowska 7

8

9

Anna Dziurdzikowska 10

Anna Dziurdzikowska 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

prof. Halina Grzymała-Moszczyńska 31

32

33

34

35

36

prof. Halina Grzymała-Moszczyńska 37

38

prof. Halina Grzymała-Moszczyńska 39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

prof. Andrzej Paulo 49

50

51

52

Konrad Stanowicz 53

54

prof. Halina Grzymała-Moszczyńska 55

prof. Andrzej Paulo 56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

prof. Andrzej Paulo 75

76

77

78

Anna Dziurdzikowska 79

80

81

82

83

84

85

Home