Jubileusz Tadeusza Mazowieckiego

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków, 20 kwietnia 2007
Tadeusz Mazowiecki, Leszek Balcerowicz, Karol Modzelewski
Adam Boniecki, Andrzej Zoll, Roman Graczyk

Kolejność zdjęć chronologiczna, reprezentacja osób nieproporcjonalna

Leszek BalcerowiczAndrzej ZollLeszek BalcerowiczLeszek BalcerowiczLeszek BalcerowiczTadeusz MazowieckiTadeusz Mazowiecki, Leszek Balcerowicz-, -, Katarzyna KotulaLeszek BalcerowiczLeszek BalcerowiczTadeusz MazowieckiLeszek BalcerowiczLeszek BalcerowiczLeszek BalcerowiczLeszek BalcerowiczKarol Modzelewski, Tadeusz Mazowiecki, Leszek BalcerowiczLeszek BalcerowiczLeszek BalcerowiczLeszek BalcerowiczLeszek BalcerowiczKarol ModzelewskiLeszek BalcerowiczLeszek BalcerowiczLeszek BalcerowiczKarol Modzelewski, Tadeusz Mazowiecki, Leszek BalcerowiczKarol Modzelewski, Tadeusz Mazowiecki, Leszek BalcerowiczLeszek BalcerowiczLeszek BalcerowiczRoman GraczykLeszek BalcerowiczLeszek BalcerowiczLeszek BalcerowiczLeszek BalcerowiczAdam BonieckiAdam BonieckiRoman GraczykAdam BonieckiAndrzej Zoll, Adam Boniecki