SAŚ Łódź, Tum, 2014 09 22-24 Home
VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej
Naturalne i archeologiczno­historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego

prof. Kazimierz Klimek

prof. Kazimierz Klimek, Juliusz Twardy

prof. Michał Parczewski

prof. Michał Parczewski

Anna Kubica-Grygiel

Piotr Papiernik, Dorota Nalepka

Agnieszka Pidek

dr hab. Mirosław Makohonienko, Piotr Kittel

prof. Kazimierz Klimek, Beata Woskowicz-Ślęzak

prof. Kazimierz Klimek

dr hab. Mirosław Makohonienko

dr hab. Tomasz Kalicki

prof. Michał Parczewski

dr hab. Mirosław Makohonienko

dr hab. Maria Lityńska-Zając

prof. Kazimierz Klimek

prof. Ryszard Grygiel

prof. Kazimierz Klimek

Krystyna Milecka

Krystyna Milecka

prof. Michał Parczewski

dr hab. Dorota Nalepka

prof. Ryszard Grygiel

Katarzyna Cywa

prof. Michał Parczewski

dr hab. Dorota Nalepka

Beata Woskowicz-Ślęzak

Piotr Kittel

dr hab. Maria Lityńska-Zając

prof. Michał Parczewski

prof. Ryszard Grygiel

dr hab. Mirosław Makohonienko

Monika Badura

prof. Ryszard Grygiel

dr hab. Mirosław Makohonienko

Beata Woskowicz-Ślęzak

prof. Ryszard Grygiel

dr hab. Dorota Nalepka

prof. Ryszard Grygiel

prof. Ryszard Grygiel

prof. Ryszard Grygiel

dr hab. Dorota Nalepka

prof. Ryszard Grygiel

dr hab. Dorota Nalepka

Agnieszka Pidek

dr hab. Dorota Nalepka

foto DN:

Katarzyna Cywa

Katarzyna Cywa

Katarzyna Cywa

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events