Copernicus Festival Przypadek, 2018 05 24    niemal 200 zdjęć Winiarski Home

Muzeum Narodowe, wykład: Jean-Pierre Lasota

Cricoteka, Perceptio: Przypadek według Tadeusza Kantora

Cricoteka 1

Cricoteka 2

Cricoteka 3

Cricoteka 4

5

6

7

Cricoteka 8

Cricoteka 9

Cricoteka 10

Cricoteka 11

Cricoteka 12

13

14

15

16

Cricoteka 17

Agnieszka Foryś 18

Agnieszka Foryś 19

20

21

Jacek Ślusarczyk 22

Jacek Ślusarczyk 23

Natalia Zarzecka, Konrad Wojnowski 24

Krystyna Czerni 25

Natalia Zarzecka 26

Konrad Wojnowski 27

Jacek Ślusarczyk 28

Konrad Wojnowski 29

30

31

32

33

34

35


Muzeum Narodowe, wykład: Jean-Pierre Lasota

Aleksander Kardyś 36

Aleksander Kardyś 37

Aleksander Kardyś 38

Łukasz Kwiatek 39

40

Łukasz Kwiatek 41

42

43

44

45

prof. Jean Pierre Lasota 46

47

48

Sebastian Szybka 49

Sebastian Szybka 50

51

Sebastian Szybka 52

Sebastian Szybka 53

54

ks. prof. Michał Heller 55

56

57

Copernicus Festival 58

59

60

61

62

63

Wojciech Bonowicz 64

Copernicus Festival 65

66

prof. Jean Pierre Lasota 67

Leszek Sokołowski 68

69

70

71

72

73

74

75

prof. Jean Pierre Lasota 76

77

Leszek Sokołowski 78

ks. prof. Michał Heller 79

ks. prof. Michał Heller 80

Sebastian Szybka 81

Wojciech Bonowicz 82

83

84

Wojciech Bonowicz 85

86

87

88

89

90

91

92

Copernicus Festival 93

94

ks. Wojciech Grygiel 95

96

97

98

99

Diana Sałacka 100

101

102

103

104

prof. Jean Pierre Lasota 105

Leszek Sokołowski 106

Sebastian Szybka 107

108

109

Natalia Zarzecka 110

111

112

113

114

115

116

117

prof. Jean Pierre Lasota 118

Natalia Zarzecka 119

120

121

prof. Jean Pierre Lasota, ks. prof. Michał Heller 122

prof. Jean Pierre Lasota, ks. prof. Michał Heller 123

prof. Jean Pierre Lasota, ks. prof. Michał Heller 124

125

Sebastian Szybka 126

Sebastian Szybka 127

Sebastian Szybka 128

129

Sebastian Szybka 130

131

132

prof. Jean Pierre Lasota 133

134

135

136

137

138

139

Diana Sałacka 140

141

Leszek Sokołowski 142

ks. prof. Michał Heller 143

Leszek Sokołowski 144

Leszek Sokołowski 145

Sebastian Szybka 146

ks. prof. Michał Heller 147

Wojciech Bonowicz 148

Sebastian Szybka 149

ks. prof. Michał Heller 150

151

Sebastian Szybka 152

prof. Jean Pierre Lasota 153

154

Łukasz Kwiatek 155

156

ks. prof. Michał Heller 157

ks. prof. Michał Heller 158

prof. Jean Pierre Lasota 160

161

Diana Sałacka 162

ks. prof. Michał Heller 163

164

prof. Jean Pierre Lasota 165

Łukasz Kwiatek 166

Diana Sałacka 167

168

169

170

171

Sebastian Szybka 172

Sebastian Szybka 173

174

175

176

Home