prof. Jerzy Król, Komisji Filozofii Nauk PAU, 2016 12 19 Home
Dziwna matematyczność Wszechświata

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...

Habilitacja: Egzotyczne gładkości na otwartych czterowymiarowych rozmaitościach różniczkowalnych w fizyce. Cytat: Przykładem jest odpowiedniość (równoważność!) AdS/CFT (dualności Maldaceny) pomiędzy teoriami (kwantowej) grawitacji na rozmaitości 10-ciowymiarowej, np. AdS5 S5, a teorią supersymetryczną i konforemną Yanga-Millsa na płaskiej rozmaitości Minkowskiego (4-ro wymiarowej), M4. Zauważmy, że ta dualna teoria Yanga-Millsa na M4 nie opisuje już grawitacji.

prof. Jerzy Król 1

2

prof. Jerzy Król 3

4

ks. prof. Michał Heller 5

6

prof. Jerzy Król 7

prof. Jerzy Król 8

9

10

11

prof. Jerzy Król, ks. prof. Michał Heller 12

prof. Jerzy Król, ks. prof. Michał Heller 13

prof. Paweł Polak 14

prof. Jerzy Król 15

16

prof. Jerzy Król, ks. prof. Michał Heller 17

18


De Revolutionibus. Books&Cafe, Bracka

De Revolutionibus. Books&Cafe 19

20

prof. Jerzy Król 21

De Revolutionibus. Books&Cafe 22

De Revolutionibus. Books&Cafe 23

Home