Michał Eckstein, Konforemny cykliczny kosmos Rogera Penrose'a, 2017 05 22    60 zdjęć Home
Komisja Filozofii Nauk PAU

Michał Eckstein 1

Michał Eckstein 2

ks. Zbigniew Liana 3

4

5

6

7

8

ks. prof. Michał Heller 9

10

11

12

Michał Eckstein 13

ks. Zbigniew Liana 14

ks. prof. Michał Heller 15

Michał Eckstein 16

ks. Wojciech Grygiel 17

Leszek Sokołowski 18

Bogdan Dembiński 19

ks. Janusz Mączka 20

21

ks. Wojciech Grygiel 22

23

Bogdan Dembiński 24

25

26

ks. Zbigniew Liana 27

28

29

30

31

32

33

ks. Zbigniew Liana 34

Paweł Polak 35

36

37

38

39

ks. prof. Michał Heller 40

Michał Eckstein 41

Michał Eckstein 42

Leszek Sokołowski 43

Leszek Sokołowski 44

45

Michał Eckstein 46

Michał Eckstein 47

Leszek Sokołowski 48

49

ks. prof. Michał Heller 50

51

Leszek Sokołowski 52

53

ks. prof. Michał Heller 54

ks. prof. Michał Heller 55

56

ks. prof. Michał Heller 57

ks. prof. Michał Heller 58

Michał Eckstein 59

Michał Eckstein 60

Home