Spółdzielnia Ogniwo Paulińska 28, 2020 03 03 Home
Długi cień JPII, Ignacy Dudkiewicz (Magazyn Kontakt), Daria Gosek-Popiołek (partia Razem), Maria Pajor (Wspólnota Hanna Kraków), Janusz Poniewierskii (Miesięcznik ZNAK)

Ignacy Dudkiewicz 1

2

3

Janusz Poniewierski 4

Janusz Poniewierski 5

Maria Pajor 6

7

8

9

10

11

Ignacy Dudkiewicz 12

13

14

15

Daria Gosek-Popiołek 16

Maria Pajor 17

Ignacy Dudkiewicz 18

19

20

21

22

Maria Pajor 23

Daria Gosek-Popiołek 24

Ignacy Dudkiewicz 25

Janusz Poniewierski, Daria Gosek-Popiołek 26

Janusz Poniewierski 27

28

Ignacy Dudkiewicz 29

Ignacy Dudkiewicz 30

31

32

Daria Gosek-Popiołek 33

34

35

36

37

Ignacy Dudkiewicz 38

Maria Pajor 39

40

41

42

Ignacy Dudkiewicz 43

Janusz Poniewierski 44

Maria Pajor 45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Maria Pajor 57

58

59

60

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl