Adam Zagajewski, Piotr Śliwiński, Pałac Erazma Ciołka, 2017 06 11    33 zdjęcia Home
Festiwal Miłosza

Piotr Śliwiński 1

Piotr Śliwiński 2

Piotr Śliwiński 3

4

5

Piotr Śliwiński, Adam Zagajewski 6

Adam Zagajewski 7

8

9

Piotr Śliwiński, Adam Zagajewski 10

Piotr Śliwiński 11

Adam Zagajewski 12

Adam Zagajewski 13

Adam Zagajewski 14

15

16

17

18

Adam Zagajewski 19

Piotr Śliwiński, Adam Zagajewski 20

Adam Zagajewski 21

22

Adam Zagajewski 23

Adam Zagajewski 24

Maja Wodecka 25

Anthony Miłosz 26

Anthony Miłosz 27

28

Maja Wodecka 29

Piotr Bartula 30

Krystyna Krynicka 31

32

33

Home