Prof. Grzegorz W. Kołodko na UJ, 18 kwietnia 2008, Wędrujący Świat