Capella Cracoviensis Händel, Sosarme, matinée, 2015 04 22 Home

Jan Tomasz Adamus, Capella Cracoviensis

Agnieszka Oszańca

Jacek Dumanowski

Marzena Lubaszka, Konrad Górka

Jan Tomasz Adamus

Jan Tomasz Adamus, Capella Cracoviensis

Seojin Kim

Jan Tomasz Adamus

Robert Bachara

Capella Cracoviensis

Robert Bachara

Agnieszka Oszańca

Jan Tomasz Adamus

Jan Tomasz Adamus

Ilona Szczepańska

Marzena Lubaszka

Marzena Lubaszka

Piotr Barański

Wanda Franek

Agnieszka Oszańca

Jan Tomasz Adamus

Seojin Kim

Agnieszka Oszańca

Capella Cracoviensis

Capella Cracoviensis

Marzena Lubaszka

Wanda Franek

Marzena Lubaszka

Wanda Franek

Marzena Lubaszka

Marzena Lubaszka

Wanda Franek

Wanda Franek

Agnieszka Oszańca

Jacek Dumanowski

Wanda Franek

Wanda Franek

Wanda Franek

Capella Cracoviensis

Capella Cracoviensis

Capella Cracoviensis

Capella Cracoviensis

Seojin Kim

Seojin Kim

Konrad Górka

Wanda Franek

Sebastian Szumski

Jan Tomasz Adamus

Jan Tomasz Adamus

Sebastian Szumski

Jan Tomasz Adamus

Sebastian Szumski

Wanda Franek

Sebastian Szumski

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events