Zjazd Klubów Tygodnika Powszechnego, Stara Giełda, Wrocław, 2017 10 21    1-146 -2- Home

1

2

3

4

5

o. Ludwik Wiśniewski, ks. Michał Czajkowski 6

Joanna Rózga 7

Stara Giełda, Wrocław 8

9

Stara Giełda, Wrocław 10

Joanna Rózga 11

12

13

14

15

ks. Adam Boniecki 16

Marcin Pera, ks. Adam Boniecki 17

18

19

20

21

22

23

Konrad Stanowicz 24

o. Ludwik Wiśniewski 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

ks. Adam Boniecki 38

39

40

41

42

ks. Adam Boniecki 43

44

45

Anna Dziurdzikowska,Marcin Pera, Joanna Rózga 46

ks. Andrzej Perzyński, Anna Dziurdzikowska 47

48

ks. Andrzej Perzyński 49

50

51

52

53

Stara Giełda, Wrocław 54

55

56

ks. Adam Boniecki 57

Dorota Nalepka 58

59

60

61

Marcin Pera 62

63

64

Konrad Stanowicz 65

66

67

68

69

Dominika Wielowieyska 70

Paweł Stachowiak, Dominika Wielowieyska 71

Dominika Wielowieyska 72

Dominika Wielowieyska 73

Dominika Wielowieyska 74

Stara Giełda, Wrocław 75

76

77

78

Dominika Wielowieyska 79

80

81

Dominika Wielowieyska 82

Dominika Wielowieyska, Paweł Kowal 83

84

Paweł Kowal 85

86

Paweł Kowal 87

88

89

o. Ludwik Wiśniewski 90

91

92

93

94

95

ks. Adam Boniecki 96

Marcin Pera 97

98

99

100

101

102

ks. Adam Boniecki 103

104

Dominika Wielowieyska 105

Marcin Pera, Konrad Stanowicz 106

107

108

109

Wojciech Bonowicz 110

Wojciech Bonowicz 111

Paweł Kowal 112

Dominika Wielowieyska, Paweł Kowal 113

ks. Adam Boniecki 114

115

ks. Andrzej Perzyński 116

117

118

119

120

121

122

Paweł Kowal, Dominika Wielowieyska, ks. Adam Boniecki 123

Paweł Kowal, Dominika Wielowieyska, ks. Adam Boniecki 124

125

126

127

128

Paweł Kowal, Dominika Wielowieyska, ks. Adam Boniecki 129

Wojciech Bonowicz, Anna Dziurdzikowska 130

131

Dominika Wielowieyska 132

prof. Mieczysław Inglot 133

Konrad Stanowicz, ks. Andrzej Perzyński 134

Paweł Kowal, Dominika Wielowieyska, ks. Adam Boniecki 135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

-2- dalsze zdjęcia

Home