Anda Rottenberg, MOCAK, 2017 09 14    ok. 20 zdjęć Home
Układanie wolności, Róża Fabjanowska, Sławomir Malcharek

1

2

Sławomir Malcharek, Anda Rottenberg 3

4

5

Róża Fabjanowska, Sławomir Malcharek, Anda Rottenberg 6

Anda Rottenberg 7

Anda Rottenberg 8

Anda Rottenberg 9

Anda Rottenberg 11

Róża Fabjanowska 12

Anda Rottenberg 13

Anda Rottenberg 14

Anda Rottenberg 15

Anda Rottenberg 16

Ryszard Krynicki 17

Anda Rottenberg 18

Home