Wokół myśli Michała Hellera Home
Czy świat jest matematyczny?, 10-11 grudnia 2011, Aula św. Tomasza, ul. Stolarska 12, Kraków
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

2011 12 11, 15:30

dr Magdalena Senderecka, O zdolnościach matematycznych z perspektywy nauk kognitywnych i neurobiologii

ks. dr Wojciech Grygiel, Kwantowe osobliwości stworzenia
ks. dr Wojciech Grygiel

dr Magdalena Senderecka

mgr Dorota Bentke, Emocje, mózg i muzyka, czyli dlaczego molowa tonacja jest smutna

Wokół myśli Michała Hellera

dr hab. Dorota Nalepka,      mgr Jakub Jernajczyk - Dyskretne problemy ruchu

Panel dyskusyjny: Czy umysł jest matematyczny?
dr hab. Bartosz Brożek, prof. dr hab. Jerzy Vetulani, ks. prof. Michał Heller, dr Maria Karolczak

Prowadzi: mgr Mateusz Hohol

Mateusz Hohol

Bartosz Brożek

Piotr Urbańczyk, O pewnych próbach formalizacji problemu self-deception
Piotr Urbańczyk

Dorota Bentke

dr Maria Karolczak

Michał Heller

dr hab. Krzysztof Maślanka (patrz tło)
dr hab. Krzysztof Maślanka

prof. dr hab. Jerzy Vetulani

Bartosz Brożek

Michał Heller

prof. dr hab. Jerzy Vetulani

prof. Dominique Lambert

dr Paweł Polak
dr Paweł Polak

mgr Zofia Sajdek, Inna teodycea. Z dziejów Bożej niemocy
Zofia Sajdek

Strona główna Main page Zdjęcia Photo