Mi³osz Festival, 2019 06 06    ok. 80 zdjźę Home
Krystyna D¹browska, Pawe³ Próchniak
Ryszard Krynicki, Justyna Sobolewska, premiera tomu: Hans Magnus Enzensberger

Olga Brzezińska 1

Olga Brzezińska 2

Krystyna D¹browska 3

Krystyna D¹browska 4

Olga Brzezińska 6

Krystyna D¹browska 7

Olga Brzezińska 8

Krystyna D¹browska 9

Karen Kovacik 11

12

13

Krzysztof Siwczyk 14

Pawe³ Próchniak 15

Krystyna D¹browska 16

Krystyna D¹browska 17

Krystyna D¹browska 19

Krystyna D¹browska 20

Krystyna D¹browska 21

22

23

Krystyna D¹browska 24

Krzysztof Siwczyk 25

26

Pawe³ Próchniak 27

28

29

30

31

Maja Wodecka 32

Ryszard Krynicki 33

34

Pawe³ Próchniak 35

Karen Kovacik 36

Ryszard Krynicki 37

Andrzej Franaszek 38

39

Aleksander Fiut 40

Aleksander Fiut 41

Andrzej Franaszek 42

Krystyna Krynicka 43

44

45

46

47

Justyna Sobolewska 48

49

50

Olga Brzezińska 51

52

Olga Brzezińska 53

54

Ryszard Krynicki 55

56

57

Ryszard Krynicki 58

Justyna Sobolewska 59

60

61

62

Justyna Sobolewska 63

64

Ryszard Krynicki 65

66

Ryszard Krynicki 67

68

Karen Kovacik 69

Ryszard Krynicki 70

Ryszard Krynicki 71

Ryszard Krynicki 72

73

74

Maria Anna Potocka 75

76

77

78

79

80

81

82

83

Home