Gala Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, ICE, 2019 06 09    ćwierć tysiąca zdjęć Home

1

2

Michał Rusinek 3

4

Michał Rusinek 5

Michał Rusinek 6

7

8

9

10

Paweł Próchniak 11

12

13

Krystyna Krynicka 14

Barbara Rusinek 15

Barbara Rusinek 16

Jerzy Illg 17

18

Marcin Sendecki 19

20

Michał Rusinek 21

Michał Rusinek 22

23

Jerzy Illg 24

25

26

27

Michał Rusinek 28

Barbara Rusinek 29

Barbara Rusinek 30

Barbara Rusinek 31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Agnieszka Foryś 46

47

Anna Marchewka 48

Elżbieta Bieńkowska 49

Elżbieta Bieńkowska 50

51

52

Elżbieta Bieńkowska 53

Elżbieta Bieńkowska 54

Elżbieta Bieńkowska 55

Teresa Walas 56

57

58

59

Teresa Walas 60

Marzanna Bogumiła Kielar 61

Krystyna Krynicka 62

Marta Podgórnik 63

Teresa Walas 64

Elżbieta Bieńkowska 65

66

67

68

Olga Brzezińska 69

70

Olga Brzezińska 71

72

Andrzej Tombiński 73

Zofia Gołubiew 74

Olga Brzezińska 75

76

Ryszard Krynicki 77

Ryszard Krynicki 78

Paweł Próchniak 79

Ryszard Krynicki 80

Michał Olszewski 81

82

83

Elżbieta Bieńkowska 84

85

Zarębianka Zofia 86

Olga Brzezińska 87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Teresa Walas 97

98

Teresa Walas 99

Maja Ostaszewska 100

Maja Ostaszewska 101

Elżbieta Bieńkowska 102

103

Maja Ostaszewska 104

Maja Ostaszewska 105

Maja Ostaszewska 106

Maja Ostaszewska 107

Maja Ostaszewska 109

Maja Ostaszewska 110

111

112

113

114

Maja Ostaszewska 116

Maja Ostaszewska 119

Maja Ostaszewska 120

Dorota Walczak-Delanois 121

Dorota Walczak-Delanois 122

Dorota Walczak-Delanois 123

Maja Ostaszewska 124

Marta Podgórnik 125

Marta Podgórnik 126

Marta Podgórnik 127

Marta Podgórnik 128

Marta Podgórnik 129

Marta Podgórnik 130

Marta Podgórnik 131

Maja Ostaszewska 132

Marta Podgórnik 133

Marta Podgórnik 135

Marta Podgórnik 136

137

Dorota Walczak-Delanois 138

139

Michał Rusinek 140

Marta Podgórnik 141

Marta Podgórnik 143

144

145

146

147

Marta Podgórnik 148

Marta Podgórnik 149

150

151

152

153

154

155

156

Marta Podgórnik 157

158

159

160

Michał Rusinek 161

Marta Podgórnik 162

Marta Podgórnik 163

164

Marta Podgórnik 165

Marzanna Bogumiła Kielar 166

Marzanna Bogumiła Kielar 167

168

169

170

171

172

173

Teresa Walas 174

Kamila Janiak 175

Kamila Janiak 176

177

Elżbieta Bieńkowska 178

Marta Podgórnik 179

180

181

Ryszard Krynicki 182

Zofia Gołubiew 183

Marzanna Bogumiła Kielar 184

185

186

187

188

189

Maja Ostaszewska 190

Maja Ostaszewska 191

Jakub Kornhauser 192

Maria Anna Potocka 193

Barbara Rusinek 194

195

196

197

Wojciech Ligęza 198

Wojciech Ligęza 199

200

201

0

202

Olga Brzezińska 203

Paulina Małochleb 204

Kamila Janiak 205

206

Kamila Janiak 207

208

Maja Ostaszewska 209

Marta Podgórnik 210

211

Maja Ostaszewska 212

213

Barbara Rusinek 214

Wojciech Bonowicz 215

216

Barbara Rusinek 217

218

Barbara Rusinek 219

Joanna Zach 220

Joanna Zach 221

Barbara Rusinek 222

223

Joanna Zach 224

Zofia Zarębianka 225

Paweł Próchniak 226

227

228

Xavier Farré 229

Alicja Rosé 230

Grzegorz Stec 231

232

Anna Marchewka 233

Anna Marchewka 234

Anna Marchewka 235

236

237

238

239

240

241

242

Home