Karol Dzięgielewski Collegium Maius, Sala Michała Bobrzyńskiego 2023 11 29    Home 
Obrona rozprawy doktorskiej, promotor: prof. dr hab. J. Chochorowski, recenzenci: prof. dr hab. S. Czopek, prof. dr hab. W. Blajer,
Patterns of culture and economy in the Late Bronze Age and Early Iron Age in Kraków region (western Małopolska)

1 3 10 sekund. Na klawiaturze A, albo ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

Dorota Nalepka 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Karol Dzięgielewski 16

Karol Dzięgielewski 17

18

19

Jan Chochorowski 20

Karol Dzięgielewski 21

Sylwester Czopek, Jan Chochorowski 22

23

24

Karol Dzięgielewski 25

26

27

Bolesław Ginter 28

Dorota Nalepka 29

Karol Dzięgielewski 30

31

Karol Dzięgielewski 32

Jan Chochorowski, Wojciech Blajer 33

Sylwester Czopek 34

Judyta Rodzińska-Nowak 35

Jan Chochorowski, Wojciech Blajer 36

Sylwester Czopek 37

Sylwester Czopek 38

Wojciech Blajer 39

Wojciech Blajer 40

41

42

Karol Dzięgielewski 43

44

45

Karol Dzięgielewski 46

47

48

49

Bolesław Ginter, Karol Dzięgielewski 50

Bolesław Ginter, Karol Dzięgielewski 51

52

53

54

55

56

57

58

Bolesław Ginter 59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Dorota Nalepka, Karol Dzięgielewski 70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Jan Chochorowski, Karol Dzięgielewski 81

Jan Chochorowski, Karol Dzięgielewski 82

Judyta Rodzińska-Nowak, Wojciech Blajer, Sylwester Czopek 83

Karol Dzięgielewski, Wojciech Blajer 84

Wojciech Blajer 85

Sylwester Czopek 86

87

88

89

90

Dorota Nalepka 91

Dorota Nalepka 92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

Karol Dzięgielewski, Bolesław Ginter 104

105

Powrót na górę strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl