Wieczór poezji Julii Hartwig, Manggha, 2017 10 03    95 zdjęć Home
Anna Piotrowskia, Joanna Ronikier, Iwona Smolka, Krystyna Zachwatowicz, Ryszard Krynicki, Jarosław Mikołajewski, Piotr Matywiecki, Adam Pomorski, Tomasz Fiałkowski

1

2

3

4

Michał Rusinek, Barbara Rusinek 5

Piotr Matywiecki, Iwona Smolka 6

Zofia Gołubiew 7

Joanna Olczak-Ronikier 8

9

10

Barbara Rusinek 11

12

13

14

Ryszard Krynicki 15

Anna Piotrowskia 16

17

Bogna Dziechciaruk-Maj 18

Bogna Dziechciaruk-Maj 19

Iwona Smolka 20

Jarosław Mikołajewski 21

Krystyna Zachwatowicz 22

23

Krystyna Zachwatowicz 24

Iwona Smolka 25

Piotr Matywiecki 26

Piotr Matywiecki 27

Piotr Matywiecki 28

Anna Piotrowskia 29

Piotr Matywiecki 30

Anna Piotrowskia 31

Joanna Olczak-Ronikier 32

Krystyna Zachwatowicz 33

Joanna Olczak-Ronikier 34

Joanna Olczak-Ronikier 35

Jarosław Mikołajewski 36

Jarosław Mikołajewski 37

Adam Pomorski 38

Ryszard Krynicki 39

40

Jarosław Mikołajewski 41

42

Jarosław Mikołajewski 43

44

Piotr Matywiecki 45

Piotr Matywiecki 46

Magdalena Smoczyńska 47

Piotr Matywiecki 48

Iwona Smolka 49

Ryszard Krynicki 50

51

Adam Pomorski 52

53

54

55

Ryszard Krynicki 56

57

58

Joanna Olczak-Ronikier 59

60

61

62

Anna Daniela Miedzyrzecka 63

64

65

66

67

Magdalena Smoczyńska 68

Magdalena Smoczyńska 69

Anna Daniela Miedzyrzecka 70

71

72

Krystyna Krynicka 73

74

75

76

77

Ryszard Krynicki 78

Krystyna Krynicka 79

Magdalena Smoczyńska 80

Olga Brzezińska 81

Olga Brzezińska, Wojciech Bonowicz 82

Wojciech Bonowicz 83

Wojciech Bonowicz 84

Wojciech Bonowicz 85

Olga Brzezińska 86

Olga Brzezińska, Wojciech Bonowicz 87

88

Jerzy Zdrada 89

Michał Rusinek, Barbara Rusinek 90

Michał Rusinek, Barbara Rusinek 91

Andrzej Franaszek 92

Michał Rusinek, Barbara Rusinek 93

94

Dorota Nalepka 95


2008
Poeci czytają Heberta, Kościół św. Katarzyny, 30 października

Home