Krakowski Klub Tygodnika Powszechnego Herbewo, 2015 02 22 Home
WOKÓŁ KSIĄŻKI LESZKA KOŁAKOWSKIEGO „JEZUS OŚMIESZONY”; o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP, dr hab. Paweł Kłoczowski, dr hab. Krzysztof Mech, dr Joanna Barcik.

Joanna Barcik

Krzysztof Mech

Paweł Kłoczowski OP

Jan Andrzej Kłoczowski OP

Paweł Kłoczowski OP

Jan Andrzej Kłoczowski OP

Jan Andrzej Kłoczowski OP

Karol Tarnowski

Karol Tarnowski

Maria Wędzony

Jan Andrzej Kłoczowski OP

Krzysztof Mech, Karol Tarnowski

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events