Zjazd Klubów Tygodnika Powszechnego, Herbewo, 2019 10 11    nieco ponad 100 zdjęć, 1-11 foto DN Home

1

2

3

4

5

6

7

8

Aleksandra Klich, Adam Bodnar, Jerzy Hausner, Barbara Chyrowicz 9

10

11

12

13

14

Magdalena Smoczyńska 15

Adam Bodnar 16

Jerzy Hausner 17

18

19

20

21

Krystyna Zachwatowicz 22

23

Adam Boniecki 24

25

26

27

Agnieszka Foryś 28

Agnieszka Foryś 29

30

Adam Bodnar 31

Aleksandra Klich, Adam Bodnar 32

Aleksandra Klich, Adam Bodnar 33

Aleksandra Klich, Adam Bodnar 34

Aleksandra Klich 35

Aleksandra Klich 36

37

38

39

Adam Bodnar 40

41

Barbara Chyrowicz 42

Barbara Chyrowicz 43

Jerzy Hausner 44

Barbara Chyrowicz 45

46

Aleksandra Klich 47

48

Barbara Chyrowicz 49

50

Basil Kerski 51

Adam Bodnar 52

Magdalena Smoczyńska 53

54

Aleksandra Klich 55

56

Jerzy Hausner 57

Magdalena Smoczyńska 58

Dominika Kozłowska 59

60

Dominika Kozłowska 61

Dominika Kozłowska 62

Krystyna Zachwatowicz 63

64

Adam Boniecki 65

Dominika Kozłowska 66

67

68

69

Adam Boniecki 70

71

Magdalena Smoczyńska 72

Magdalena Smoczyńska 73

74

75

76

77

Barbara Chyrowicz 78

Jerzy Hausner 79

Aleksandra Klich 80

Barbara Chyrowicz 81

Agnieszka Foryś 82

83

84

Marcin Pera 85

Kazek Urbańczyk 86

Magdalena Smoczyńska 87

88

89

90

91

92

Kazek Urbańczyk 93

Marcin Pera 94

95

96

Krystyna Zachwatowicz 97

Jerzy Hausner, Adam Bodnar 98

Krystyna Zachwatowicz, Adam Boniecki 99

Jerzy Hausner 100

Jerzy Hausner 101

Jerzy Hausner 102

Jerzy Hausner 103

104

105

Andrzej Barański 106

Dorota Nalepka, Andrzej Barański 107

Dorota Nalepka, Andrzej Barański 108

Barbara Chyrowicz 109

110

111

112

Andrzej Barański 113

Dzień drugi (12 X)


Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl