Komisja Filozofii Nauk PAU, Kraków, 2016 04 25 Home
Chris Corbally, Margaret Rappaport, The Human Hearth and the Dawn of Morality

Michał Heller 1

Margaret Rappaport, Chris Corbally SJ 2

Michał Heller,Margaret Rappaport 3

Michał Heller,Margaret Rappaport 4

5

Chris Corbally SJ 6

Margaret Rappaport 7

Margaret Rappaport 8

Margaret Rappaport 9

Jan Kozłowski 10

Jan Kozłowski 11

Zbigniew Liana 12

Andrzej Kobos 13

Chris Corbally SJ 14

Janusz Mączka 15

Jan Kozłowski 16

Jan Kozłowski 17

Michał Heller 18

19

Jan Kozłowski 20

Łukasz Kwiatek 21

Wojciech Grygiel 22

Wojciech Grygiel 23

24

Chris Corbally SJ 25

Michał Heller, Margaret Rappaport, Chris Corbally SJ 26

Janusz Mączka, Bogdan Dembiński, Michał Heller 27

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events