Stanisław Michno, sala Fontany pod Gruszką, 2018 12 07    ok. 50 zdjęć Home
AKTOR według Tadeusza Kantora

1

2

Stanisław Michno 3

4

Stanisław Matusik 5

6

7

Stanisław Michno 8

Stanisław Michno 9

Stanisław Michno 10

Stanisław Michno 11

Stanisław Michno 12

Stanisław Michno 13

Stanisław Michno 14

Stanisław Michno 15

Stanisław Michno 16

Stanisław Michno 17

Stanisław Michno 18

Stanisław Michno 19

Stanisław Michno 20

Stanisław Michno 21

Stanisław Michno 22

Stanisław Michno 23

Stanisław Michno 24

Stanisław Michno 25

Stanisław Michno 26

Stanisław Michno 27

Stanisław Michno 28

Stanisław Michno 29

Stanisław Michno 30

Stanisław Michno 31

Stanisław Michno 32

Stanisław Michno 33

Stanisław Michno 35

36

37

Stanisław Dziedzic 38

39

Stanisław Dziedzic 40

Zofia Zarębianka 41

Stanisław Matusik 42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Home