Profesorowie Stefan Witold Alexandrowicz i Leszek Starkel Home
Jubileusz byłych przewodniczących Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Kraków PAU, 2013 01 17

Wcześniejsze zdjęcia (foto AW):     SWA     LS

PAU Mała Aula

prof. Witold Paweł Alexandrowicz
prof. Witold Paweł Alexandrowicz

prof. Dorota Nalepka
prof. Dorota Nalepka

prof. Wacław Florek
prof. Wacław Florek

prof. Piotr Gębica
prof. Piotr Gębica

prof. Krystyna Turkowska
prof. Krystyna Turkowska

prof. Teresa Mrozek, prof. Antoni Wójcik
prof. Teresa Mrozek, prof. Antoni Wójcik

prof. Marek Degórski
prof. Marek Degórski

prof. Paweł Valde-Nowak
prof. Paweł Valde-Nowak

prof. Witold Paweł Alexandrowicz

prof. Krystyna Szeroczyńska
prof. Krystyna Szeroczyńska

prof. Krystyna Szeroczyńska

prof. Elżbieta Szychowska-Krąpiec
prof. Elżbieta Szychowska-Krąpiec

prof. Teresa Madeyska
prof. Teresa Madeyska

prof. Kazimierz Szczepanek
prof. Kazimierz Szczepanek

prof. Marek Krąpiec
prof. Marek Krąpiec

prof. Janusz Kruk
prof. Janusz Kruk

prof. Witold Paweł Alexandrowicz

prof. Piotr Gębica

prof. Dorota Nalepka

prof. Włodzimierz Margielewski
prof. Włodzimierz Margielewski

prof. Piotr Gębica

prof. Adam Kotarba
prof. Adam Kotarba

prof. Witold Paweł Alexandrowicz

prof. Witold Paweł Alexandrowicz

prof. Zofia Alexandrowicz
prof. Zofia Alexandrowicz

PAU Mała Aula

prof. Leszek Starkel
prof. Leszek Starkel

prof. Wojciech Stankowski
prof. Wojciech Stankowski

prof. Adam Piestrzyński
prof. Adam Piestrzyński

prof. Marek Krąpiec

prof. Stefan Witold Alexandrowicz

prof. Jan Machnik
prof. Jan Machnik

prof. Krystyna Szeroczyńska

prof. Stefan Witold Alexandrowicz

prof. Jan Machnik

prof. Teresa Madeyska

prof. Wojciech Stankowski

prof. Adam Piestrzyński

prof. Adam Piestrzyński

prof. Stefan Witold Alexandrowicz
prof. Stefan Witold Alexandrowicz

prof. Wojciech Stankowski

prof. Dorota Nalepka

prof. Jan Machnik

prof. Marek Degórski

prof. Kazimierz Klimek
prof. Kazimierz Klimek

prof. Leszek Starkel

prof. Janusz Kruk

dr Adam Michczyński

prof. Paweł Valde-Nowak

prof. Leszek Starkel

prof. Leszek Marks
prof. Leszek Marks

prof. Kazimierz Klimek

prof. Leszek Starkel

prof. Marek Degórski

prof. Stefan Witold Alexandrowicz

prof. Jan Machnik

prof. Krystyna Szeroczyńska

prof. Marek Degórski

prof. Kazimierz Klimek

prof. Marek Krąpiec

prof. Leszek Marks

prof. Adam Piestrzyński

prof. Elżbieta Szychowska-Krąpiec

Strona główna Main page Home     Zdjęcia Photo    Wydarzenia Events